Test Kontroli Astmy

Objawy astmy mogą być różne w różnych sytuacjach i zmieniać się z czasem, więc regularnie wykonuj Test Kontroli Astmy, aby monitorować swój stan zdrowia. Test obejmuje pięć pytań jednokrotnego wyboru, więc jego wypełnienie zajmuje tylko chwilę. Maksymalny wynik testu to 25 punktów.

Test Kontroli Astmy wykonuje się szybko i łatwo. Jest bardzo przydatny w kontrolowaniu choroby.

Możesz powołać się na wynik podczas rozmowy z lekarzem, ponieważ dzięki temu łatwiej mu będzie zmodyfikować terapię lub sposób kontroli astmy.

Zarejestruj się